Of het nu gaat om het schrijven van een veiligheid- gezondheids- en milieu-plan, het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en - Evaluatie of een Security Risk Assessment, SafSec biedt een totaaloplossing bij het beheersbaar maken van veiligheidsrisico’s.

Energy SafSec heeft ervaring met de bouw van gas- en koolgestookte centrales in de Energy branche.
Bouw en industrie SafSec is uw partner bij veiligheidsmanagement op projecten in ontwerp-, uitvoerings- en bedrijfsfase.
Heavy lifting SafSec heeft ruime ervaring met uiteenlopende complexe hijsoperaties.
Health & Safety VGM-plannen, veiligheidssupervisie, VCA/SCC, werkvergunningen (PTW) en de RI&E.
Security Proactief beveiligen vanuit uw organisatie en uw waarde beschermen door criminele en terroristische activiteiten al in de voorbereidingsfase te onderkennen en te stoppen.
BHV Het opzetten van uw BHV-organisatie bij nieuwbouw of een bestaande situatie.
Crisismanagement Crisistheorie, bedrijfsnoodplannen en het borgen van leveringscontinuiteit.
ISPS Beveiligingsplannen en advies op het vlak van de ISPS (International Ship and Port Facility Security) - code.

Zoekt u hulp bij het creëren van een veilige werkomgeving?

Of u nu eigenaar bent van een MKB-bedrijf of leiding geeft aan een grote multinational, u staat iedere dag stil bij de bedrijfsvoering van uw organisatie. U denkt daarbij misschien niet voortdurend aan veiligheid, maar wel aan continuïteit: hoe zorg ik er voor dat wat we vandaag goed doen, morgen beter kunnen doen? Zakendoen is het nemen van risico, maar nooit zonder vertrouwen en controle. U kent uw bedrijf, uw concurrenten en uw sterke kanten. Ook ziet u gevaren of bedreigingen, wordt geconfronteerd met wet- en regelgeving en komt in aanraking met nieuwe ontwikkelingen binnen uw vakgebied.

Het is dan ook goed mogelijk dat u niet altijd de controle hebt over gebeurtenissen binnen uw bedrijf of dat de continuïteit van uw bedrijfsvoering in gevaar komt door bijvoorbeeld een bedrijfsbrand of arbeidsongeval. SafSec helpt u kwetsbaarheden te identificeren, die uw bedrijfsvoering kunnen belemmeren en bedenkt oplossingen die uw organisatie verder brengen.

Integrale Veiligheid binnen uw organisatie

SafSec brengt de blik van veiligheidskundige en de beveiligingsexpert samen. Het logo van SafSec is een barbute helm. De barbute of barbuta is een helm die zijn oorsprong vind in de Renaissance en geliefd was vanwege zijn totale bescherming in combinatie met een open vizier. De barbute staat hiermee symbool voor vertrouwen in de geboden bescherming en open benadering van SafSec.

Wat biedt SafSec voor uw bedrijf

“In mijn advies sta ik voor een brede visie, die integrale veiligheid wordt genoemd. Integrale veiligheid staat voor risicomanagement op het gebied van arbeidsveiligheid (Safety) en beveiliging (Security) Het onderkennen van de invloed van uw organisatiecultuur op veiligheid binnen dit brede kader is kenmerkend voor mijn aanpak. Oog voor de mens in uw bedrijfsproces is daarbij van het allergrootste belang. Durf de verantwoording te nemen om deze uit handen te geven en start met de vraag aan uw medewerkers: waarom werken wij veilig en wat vinden wij belangrijk? Het leren herkennen van onveilige situaties binnen uw werkomgeving en de voortdurende aandacht voor het veiligheidsgedrag van uw personeel spelen hierbij een sleutelrol.” - Joren Schouten, eigenaar SafSec

Een dag uit het werk

In mijn werkzaamheden help ik bedrijven om hun nieuwe installatie zo veilig mogelijk te bouwen. Bij de constructie van dergelijke bouwwerken is een groot aantal onderaannemers betrokken. Er lopen vaak tientallen supervisors en managers plus een paar honderd uitvoerende rond. Mijn taak is om het bouwproces zo te coördineren dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Geen kabels trekken op een plek waar gehesen wordt, bijvoorbeeld. Daarbij help ik bedrijven om hun primaire proces zo veilig mogelijk in te richten, zodat wanneer de installatie eenmaal gebouwd is, deze ook veilig gebruikt kan worden. ’Safe by design’ is het uitgangspunt. Daarnaast voer ik inspecties uit in opdracht van bedrijven om te zien of zij aan de regelgeving voldoen en te adviseren in de verbetering van bestaande processen. Dit kan gaan om het controleren van machines, op het gebied van de Machinerichtlijn, maar bijvoorbeeld ook om een audit van de werkinstructies aan uw personeel.

"Bedrijven vinden veiligheid van groot belang, maar uiteindelijk is hun primaire doel om bedrijfscontinuïteit, klanttevredenheid en winstgevendheid te borgen. Honderd procent veilig is mogelijk, maar de kosten voor een bedrijf worden dan zo hoog dat zij nauwelijks meer concurrerend kunnen werken. Als veiligheidsadviseur is het mijn doel om uw onderneming zo veilig mogelijk te maken, zonder de gezondheid en wendbaarheid van uw bedrijfsvoering aan te tasten. Het compromis noemen wij ALARP: as low as reasonably possible – but still in business."

Laat Safsec U helpen

SafSec helpt u om proactief te werken aan het voorkomen van incidenten en helpt uw bedrijfscontinuïteit te borgen. Denk hierbij aan gerichte acties om een incident te voorkomen en het vinden van procesfouten na afloop van een bijna-incident. Hoe identificeert en registreert u dergelijke elementen als organisatie? Als u daarbij hulp zoekt, vraag het dan aan SafSec: uw partner in risicomanagement.